Home
  Objednávka
  Podmínky rezervace
  Ceník
  Turistika
  Okolní příroda
  Fotogalerie
  Kontakt

 

 

Chlum u Třeboně

Facebook

Google map


Příroda

Oblast Chlumu u Třeboně splňuje veškeré představy o přírodě jižních Čech.
V blízkém okolí najdete hluboké lesy, mnoho rybníků a rybničních soustav, mokřady a rašeliniště, lužní lesy, peřeje, meandry a nivy okolních toků.
Pískovny - od obce Majdalena podél řeky Lužnice k obci Tušť leží řada pískovcových jezer vhodných k rekreaci.
Celá oblast Třeboňska má statut chráněné krajinné oblasti s několika lokálními rezervacemi.

CHKO Třeboňsko

Rozloha: 70 000 ha
Počet obyvatel: cca 28 500 (cca 70 obcí a drobných sídel)
Sídlo Správy: Třeboň (7 300 obyvatel, městská památková rezervace, lázeňské místo)

Rovinatá a vodami bohatá pánevní oblast (403-550 m n.m.) budovaná sedimentárními horninami s výchozy krystalinika na okrajích. Oblast přetvářená více než 800 let lidskou činností. Příklad citlivých krajinářských úprav vytvářejících produktivní krajinu při zachování biodiversity a přírodních hodnot. Centrum českého rybníkářství (460 rybníků). Lesnatost zhruba 50 %. Velké zastoupení rašelinišť. Bohatství zejména mokřadní vegetace a vodního ptactva. vysoký rekreační potenciál.

Nejvýznamnější toky: Lužnice, Nežárka, Dračice, Zlatá stoka, Nová řeka, Koštěnický potok

Lesy

Východně od Chlumu u Třeboně se zvedají hraniční kopce s nejvyšším bodem - Dubovice, 602 m n.m., od pradávna pokryté souvislým pásem lesa, který si díky "západní" hranici zachoval svoji krásu až do dnešní doby.
Převládá porost smrku a borovice, na skalnatých a kamenitých svazích uvidíte staleté buky a jedle, běžný je dub, bříza, méně javor a jilm.

Západně od Chlumu u Třeboně na písčitém podloží se vyskytuje zejména borovice. Kolem rybníků jsou staleté duby. V okolí Nové řeky začíná mít les lužní charakter s odtokovými stokami a monokulturou smrku, kterou střídají pruhy dubů a borovic. Dále je již oblast nepřístupných bažin s porostem olše.
Lesy vybízejí jak k pěším, tak i cyklistickým tůrám po lesních a asfaltových cestách. Milovníci lesních plodů zde naleznou ráj.

Rybníky

K nejznámějším rybníkům v okolí Chlumu u Třeboně patří Hejtman a Staňkovský. Jednak pro svoji rozlohu a hlavně pro jejich rekreační využití.

Rybník Hejtman - postaven přibližně v letech 1560 - 1570, rozloha 82 ha.
Je napájen vodou ze Staňkovského rybníka a lesní vodotečí rybníka Vydymač.
Rybník Hejtman se rozkládá mezi obcemi Chlum u Třeboně a Staňkov Je to rybník členitý jak charakterem dna, tak i pobřežními partiemi. Největší hloubka u výpustě je 6,5 m. Spodní část a také dno zatopeného koryta je silně zabahněné. Jakmile se dno začne zvedat, je písčité a jen některé břehy jsou kamenité. Okolí celého rybníka je silně rekreačně využívané. Na rybníku Hejtman se loví především kapr. Místa jeho lovu se během roku mění podle povětrnostních a teplotních podmínek.

Rybník Staňkovský - postaven v letech 1551 - 1559, rozloha 240 ha.
Zatopil 5 původních rybníků na rozlohu více než 330 ha. Po jeho přepažení v místě ostrova Slavjanka zůstává podle objemu vody největším a také nejhlubším (12 metrů hloubka u hlavní hráze) rybníkem v ČR.
Hráz Staňkovského rybníka se nachází přímo v obci Staňkov. Pod hrází se rozprostírá tzv. hlavní jezero. Jakmile se rybník stočí doprava k rakouské hranici máte před sebou 6 km vodní plochy obklopené jen krásnými lesy. Se svými 273 ha je to největší rybník v ČR co do objemu zadržené vody. U hráze má hloubku 14 m, ještě u rakouských hranic se může pyšnit 7 metry. Přes tyto velké hloubky je díky rozsáhlým mělkým zátokám a porostům rákosí brzy prohřátý, a proto se v něm daří všem druhům ryb.

                                              home  -  objednávka  -  podmínky rezervace  -  ceník  -  turistika  -  okolní příroda  -  fotogalerie  -  kontakt

Dokempu.cz ABA.cz eKempy.cz RekreacniUbytovani.cz CzechCamping.com Naryby.cz Kamsi.cz

)